Erdei TanOdú - a képességfejlesztés otthonaALAPOZÓ KOMPLEX VIZSGÁLAT

 

A vizsgálaton való részvétel feltételei:

- előzetesen időpont egyeztetése telefonon (hétköznap délelőttönként), esetleg e-mailen (erdeitanodu@gmail.com);

- legalább az egyik szülő (lehetőség szerint az édesanya) jelenléte a vizsgálat alatt;

- a honlap főmenüjében a "Nyomtatványok" pont alatt található "Anamnézis felvételi lap" és "ADHD tüneti kérdőív" kinyomtatása és kitöltése (amelyeket a vizsgálatra kérem hozzanak magukkal);

- a korábban végzett vizsgálatokról készült vélemények bemutatása (szakértői bizottságok, nevelési tanácsadó, stb.);

- amennyiben a gyermek írásával van probléma, szükséges egy-két iskolai füzet bemutatása az írás megfelelő megítélése érdekében;

- a gyermek közvetlenül a vizsgálat előtt ne egyen, ne igyon (kúszunk-mászunk, ugrálunk);

- a gyermek legalább térdig érő, kényelmes nadrágban jöjjön!


A komplex felmérés tartalmazza:

- az Anamnézis lap és ADHD tüneti kérdőív kiértékelését;

- a korábban végzett vizsgálatok eredményeinek áttekintését (pl. nevelési tanácsadó, szakértői bizottságok);

- mozgásvizsgálatot és az adott problémák ismeretében szükségesnek ítélt pedagógiai vizsgálatokat (pl. Meixner olvasás és írás vizsgálata, diszkalkulia vizsgálat, Sindelar részképességeket felmérő vizsgálata).

 

Mozgásvizsgálat során felmért területek:

1. Fejlődéstani nagymozgások (humángenetikai mozgások)

2. Rugalmasság

3. Helyváltoztatás

4. Egyensúly

5. Térben való alapmozgások

6. Keresztmozgások

7. Ritmusérzék - rövid távú emlékezet - szerialitás

8. Felső és alsó végtag független vezérlése és annak összerendezése

9. Direkt mozgás-programozás

10. Finommozgások: kéz, szem, ajak-nyelv

11. Dominancia vizsgálat: szem, kéz, láb, fül

12. Szeriális készség vizsgálata: egy komponenssel, több komponenssel (homloklebeny működése)

13. Általános és időbeli tájékozódás felmérése

14. Térbeli tájékozódás felmérése, testséma, lateralitás, térbeli szerialitás.

 

A fentiek után történik a véleményalkotás, a szülővel való megbeszélés, szükség esetén fejlesztés vagy terápiák ajánlása.

Az írásos vizsgálati vélemény kiadása a vizsgálatot követő egy héten belül történik (e-mailben vagy kérés esetén postai úton).


Felmérés helyszíne: Budapest, XXI. ker., II. Rákóczi Ferenc út

 

Felmérés költsége: 15.000,-HUF"A gyerekek nem a kötelesség kényszeréből fognak tanulni, hanem a játék szeretetéből." (Platón).