Erdei TanOdú

Csepeli Mozgásfejlesztő Központ

 

Fekete Tímea vagyok, fejlesztő pedagógus, mozgásterapeuta, pedagógia szakos nevelő. Férjemmel, Géczi Sándorral dolgozom együtt az Erdei TanOdú - Csepeli Mozgásfejlesztő Központban. Többnyire ADHD-s gyerekek, iskola éretlen ovisok, beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel (vagy zavarral) és figyelmi problémával küzdő kisiskolások komplex alapozó mozgásvizsgálatával és mozgásfejlesztésével/terápiájával foglalkozunk.

Mozgásterapeutaként elsősorban az alapozó terápia módszerét alkalmazom a csoportos fejlesztések során, férjem pedig tudati technológiai trénerként a fény-hang stimuláció passzív meditációs technikát preferálja a mozgásfejlesztés mellett.


VÉGZETTSÉGEINK:

Fekete Tímea

* Pedagógia szakos nevelő, fejlesztő pedagógiai képzés

* Mozgásterapeuta és mozgásfejlesztő: alapozó terápia (homloklebeny, Poha-Rak továbbképzések), babamasszázs és -mozgás, gyermekjóga, INPP pedagógus továbbképzések

* Tudati technológia (AVS) tréner és mestertréner képzés

* MindLab-tanár (gondolkodásfejlesztés)

* Tanulási terápiák és fejlesztő módszerek: Meixner diszlexia prevenció és reedukáció, NILD ritmikus írás, diszkalkulia prevenció és terápia

* GMP Beszédpercepciós diagnosztika és terápia

* Részképességfejlesztés: Sindelar I. és II.

* Vadaskert továbbképzései ("Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái", "Fejezetek a gyermekpszichiátriából: ADHD")

* ADHD tréning a Bethesda ADHD Ambulanciájának szervezésében ("Az ADHD - hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes időben történő felismerésének és ellátásának jelentősége")


Géczi Sándor Mátyás

* Tanulási, figyelem, kontroll, hiperaktivitás és autizmus zavar közös neurológiai háttere és a 3 labdás zsonglőrtechnika megelőző valamint terápiás hatása - gyakorlati és módszertani alapok (továbbképzés)

* Tudati technológia (AVS) tréner és mestertréner képzés

* Gyógypedagógiai asszisztens OKJ

* Mozgásfejlesztő: eltérő idegrendszeri fejlődésmenetű 3-8 éves korosztály (Tótszöllősy)

* Habilitációs (terápiás) kutyák kiképzője OKJ.

 

Erdei TanOdú

Csepeli Mozgásfejlesztő Központ

a kezdetek...

Évekkel ezelőtt Csepel Királyerdőben született egy kis kuckó, ahol fejlesztő pedagógusként különféle terápiákat alkalmazva foglalkoztam a tanulási zavarral, nehézséggel küzdő gyerekekkel. Próbáltam a szülőknek megfelelő segítséget nyújtani abban, hogy gyermekük fel tudja venni a versenyt az osztálytársakkal az olvasás, szövegértés, helyesírás, matematika területén.

Az évek teltek-múltak, az én gyermekeim is iskolába léptek, azóta sok mindent másképp látok. Már nem feltétlenül a szülőknek akarok segíteni. A gyerek a lényeg. A gyerekek fejlődését látva a szülők előbb vagy utóbb úgyis rájönnek az igazán fontos dolgokra, bár sokan nehezen mondanak le a kitűnő bizonyítványról.

Nem tartom létkérdésnek, hogy minden gyerek kis zseni módjára tanuljon, de azt igen, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek is megtalálják önmagukban az értékeket, kibontakoztathassák képességeiket, és szakszerű segítséggel nekik is lehetőséget adjunk a harmonikus személyiségfejlődésre.

Fontosnak tartom, hogy a kicsik magabiztosan kezdjék az iskolát, hiszen a kezdeti sikerek, vagy éppen sikertelenségek egy életre meghatározzák a tanuláshoz való hozzáállásukat.

2006 óta folyamatosan képzem magam, sokféle módszert és terápiát elsajátítottam, de még mindig a mozgásfejlesztést tartom a legfontosabbnak, hiszen egyik terápia sem hozza meg a kívánt eredményt, ha azt fejletlen idegrendszerre próbáljuk építeni.

 

Fekete Tímea

alapozó mozgásterapeutaFEKETE TÍMEA
+36-20-2758512

GÉCZI SÁNDOR MÁTYÁS
+36-20-3678082

erdeitanodu@gmail.com

1214 Budapest
II. Rákóczi Ferenc út 277.